• 0

  สินค้าที่ชอบ

  ไม่มีสินค้าที่ชอบ

 • 0

  ตะกร้า

  ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Close

สมัครสมาชิก

Please.
Please.
Please.
Please.
Please.
Please.
Please.
Please.
Please.
Please.
Please.

*สมัครสมาชิกสําหรับผู้ประกอบการ จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัทที่ไม่หมดอายุ

ลืมรหัสผ่าน

Please.

Q : เงื่อนไขการรับประกันสินค้า HI-TEK และ MACAN

การรับประกันสินค้านี้มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า


รับประกัน 6 เดือน : สินค้าหลอด HID และ หลอดไส้
รับประกัน 2 ปี : บาลาสต์
รับประกัน 1 ปี : สินค้าอื่นๆ

การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัทและตัวแทนจำหน่ายของไฮ-เทคและแมคแคนเท่านั้น
การรับประกันจะบริการฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ สำหรับความชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น

สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและ เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การรับประกันจะไม่มีผล
ในกรณีดังต่อไปนี้
 • ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯและ/หรือไม่ได้ใช้ อะไหล่ของทางบริษัทฯ
 • ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ


Q : เงื่อนไขการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าต่อเมื่อ
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัทและตัวแทนจำหน่ายไฮ-เทคและแมคแคน
 • สินค้าชำรุด หรือมีข้อบกพร่องจากการผลิต ผ่านการประเมินอาการและ พบว่าไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • กรณีสินค้าใช้งานได้ปกติ สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมหีบห่อที่สมบูรณ์ ระยะเวลาในการรับเปลี่ยนภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน
ได้แก่ สินค้าลดราคาล้างสต๊อก (Clearance Sales) และ สินค้าโชว์
ลูกค้าสามารถรับสินค้าซ่อมได้ภายใน
30 วัน หลังจากที่เจ้าหน้าที่ติดต่อไป


Q : ขั้นตอนและระยะเวลาการซ่อม

ประเมินสภาพและอาการ และแจ้งสภาพและวิธีการแก้ไขให้กับลูกค้า : 1-4 วันทำการ
ซ่อมแซม : 10 วันทำการ


Q : การประกันสินค้าเคียวริทซึ

การรับประกันสินค้านี้มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้ตรวจรับสินค้าจากทางร้านเป็นระยะเวลา 12 เดือน
การรับประกันนี้จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายของเคียวริทซึในประเทศไทย กัมพูชา และ ลาวเท่านั้น
การรับประกันจะบริการฟรีทั้งค่าแรงและอะไหล่ สำหรับความชำรุดหรือมีข้อบกพร่องจากการผลิตเท่านั้น สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและ เปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
การรับประกันสินค้า จะไม่รวมความเสียหาย หรือความผิดปกติจากสาเหตุตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้ ดังนั้นอาจมี ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
 • ผลจากการดูแลรักษา หรือการใช้สินค้า ไม่ถูกต้อง หรือผิดประเภท
 • มีการใช้งานที่ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ระบุไว้ในคุณสมบัติเฉพาะของสินค้า
 • ความเสียหายที่เกิดจากขนส่ง
 • ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ละเลย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
 • ผลิตภัณฑ์ถูกเปิด งัด แกะ ดัดแปลงสินค้าไปจากสภาพปกติ หรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ และ/หรือ ไม่ได้ใช้ อะไหล่ของทางบริษัทฯ
 • ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่างๆ
เนื่องด้วยทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเคียวริทซึ เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าส่งซ่อมแล้วจะประเมินอาการ ค่าใช้จ่าย และ ระยะเวลาในการซ่อม โดยจะแจ้งกลับลูกค้าภายใน 7 วันนับจากวันส่งซ่อม